Olympos arkeoloji kazıları tanıtım filmi yayınlandı

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kentinde gerçekleşen arkeolojik kazıların tanıtım filmi yayınlandı. Kazılarla ilgili bulgular da Prof. Dr. B. Yelda Uçkan editörlüğünde kitaplaştırıldı. 1990'lı yıllarda arkeolojik kurtarma kazıları ile arkeoloji çalışmaları yoğunlaşan Olympos Antik Kenti'deki kazılar 2000 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Sanat Tarihçisi Prof. Dr. B. Yelda Uçkan tarafından yürütülüyor. Anadolu Üniversitesi, arkeoloji kazı başkanlığını yürüttüğü Olympos Antik Kenti'nde bu zamana kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların anlatan tanıtım filmi hazırladı. Filmin yanı sıra 2000-2014 yılları arasında antik kentte yapılan araştırma sonuçları da kitaplaştırıldı ve "Olympos I" adıyla yayınlandı. Kazılarla ilgili gelişmeler; www.olymposkazisi.com sitesinden takip edilebiliyor. OLİMPOS ANTİK KENTİ Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos Antik Kenti, Likya Bölgesi’nin önemli kıyı yerleşimlerindedi. Strabon, Olympos’u Lykia Birliği’nde üç oy hakkına sahip 6 şehirden biri olarak göstermiştir Olimposun temelleri eski Helenistik dönemde, MÖ. 300 civarında atılmıştır. Olimpos'un tarihi kayıtlarda adı ilk defa MÖ. 78 yılında sicilyalı korsan Zenicetes'in deniz savaşında yenildiği sene geçmektedir. Gemilerini Porto Ceneviz ve Sazak,ın gizli limanlarında saklayarak civardaki tüm kıyı şeridini hakimiyeti altına alan Zenecetes Olimpos’u kendisine kale yapmıştır. Kentin içine yerleştiği vadiyi güney yönde Musa Dağının yamaçları sınırlar. Yamaçların doğusunda yer alan Yeremeci Burnu, denize doğru çıkıntı yaparak, Olympos Kenti’nin deniz kıyısında kalan alanının doğal liman görünümü kazanmasını sağlar. Antik Olympos kenti, kurulduğu topografya ile bütünleşen konumuyla dikkat çekicidr. Akdeniz Bölgesinin kıyıya uzanan dik yamaçlarının deniz ile buluştuğu derin vadide kurulan Olympos’un ortasından, çay geçmektedir. Sıçrayan kefal balıkları ile ilgi odağı oluşturan Olympos Çayının yanı sıra kent içinde yer alan su kaynakları da Olympos’un kuruluş planını şekillendirmiştir. Akdeniz’e açılan önemli liman kentinin ortasından geçen Olympos Çayı’nda da gemilerin seyahat edebildiği arkeolojik verilerden anlaşılmaktadır. Olymposun günümüze kalan kent dokusu Roma İmparatorluk Döneminde oluşmuştur. Özellikle Geç Antik Çağ ve Erken Bizans döneminde kısmen refah içinde olan kent MS 6. yüzyıl ortasından itibaren Arap akınları ile birlikte kent terk edilmiştir. Eşsiz doğası ve kültürel birikimiyle dikkati çeken Olympos antik kenti, yüzyıllar boyunca doğanın, son yıllarda turizmin denetimsiz ve düzensiz gelişimi ile birlikte insanların tahribatına uğramıştır. Bu nedenle Olmypos antik kentinde yapılan kazı, temizlik, tespit ve mimari envanter çalışmalarında, kent planı yapı stoklarıyla birlikte sayısal ortamda güncellenmiştir. Bu çalışma, projenin asıl hedefi olan düzenleme ve onarım programına altlık oluşturacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Lykia bölgesinin önemli kentlerinden biri olan Olympos’un Türklerin bölgeyi ele geçirmesinden sonra yerleşim görmemiş olması, Orta Çağ’da kent planına yansıyan değişimlerin korunmasını sağlamıştır. Kent bütününde Orta Çağ dokusunun saptandığı nadir örneklerden biri olması nedeniyle Akdeniz’in Orta çağ tarihi için önem taşır.